Privacy

Informațiile furnizate de dvs. (clientul) site-ului: floradeluxe.eu, vor rămâne strict confidențiale. Acestea pot fi utilizate numai în legătură cu executarea contractului nostru cu dvs. Informațiile nu vor fi dezvăluite unor terți decât dacă avem acordul oficial scris al clientului.

Floradeluxe.eu își rezervă dreptul de a trimite materiale promoționale.

Conform legii, datele cu caracter personal nu pot fi utilizate și furnizate altor persoane. Floradeluxe.eu are obligația de a gestiona datele personale ale clientului într-un mod sigur și în scopuri specifice. Acestea pot fi utilizate ca să obținem confirmarea de la client, să efectuăm o expediere și să trimitem diverse materiale promoționale, oferte etc.

Furnizarea de date cu caracter personal de către utilizatori nu este obligatorie și aceștia pot refuza furnizarea acestor date. Utilizatorul care a furnizat odată date personale pe site, poate solicita ștergerea sa din baza de date a floradeluxe.eu.

Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate electronic în sistemul floradeluxe.eu. Floradeluxe.eu nu este responsabil pentru pierderea sau copierea informațiilor de către persoane neautorizate care utilizează un software de hacking, dar vă asigurăm că vom lua toate măsurile pentru a furniza datele necesare autorităților competente care au puterea de a investiga acest tip de infracțiune.

Informațiile pe care le furnizați sunt utilizate numai în scopul pentru care au fost introduse: Trimiterea unor mesaje personale. În conformitate cu legea, floradeluxe.eu nu va furniza adresa dvs. de e-mail către terți, prin urmare nu promovează SPAM și nu va publica datele clienților săi fără acordul lor explicit.

floradeluxe.eu certifică faptul că va respecta drepturile clientului care se referă la: legea privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, legea privind comerțul electronic și ordonanța privind protecția consumatorilor și executarea tranzacțiilor și contractelor la distanță și a tuturor celorlalte regulamente și reglementări legale legate de comerțul cu mărfuri la distanță.

Aceste drepturi includ:

Dreptul de a contacta floradeluxe.eu prin care confirmați că datele dvs. personale pot fi prelucrate

Dreptul de a solicita de la floradeluxe.eu să corecteze, actualizeze, blocheze sau să șteargă datele deja furnizate de dvs.

Dreptul de a ne contacta pentru a nu mai trimite mesaje legate de promoții.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: info@floradeluxe.eu